Elodéa
facebook1

Praktiken

Webshop

Gärdesgård

Trädbeskärning

Länkar

Om Elodéa

Kontakt

Priser och beställningar

Fruktträd
Jag föredrar sommarbeskärning från midsommar till slutet av augusti, lite beroende på träd. Då vilar trädet mellan blomning och frukt. Det är också lättare att se vilka grenar som är friska när de är belövade.
Annars beskär jag innan saven stiger i mars eller sent på hösten.
Jag beskär fruktträd, inte stympar dem som man tyvärr ofta ser i många trädgårdar.
Beskärning är något som borde göras lite varje år. Har ett träd inte fått hjälp på länge kan man inte beskära allt som behövs samma år, det ger bara mängder med skott och för många sårytor för trädet att läka.
Fruktträd mår även väl av barkvård (mossa och död bark håller kvar fukt) och att man gör en trädspegel (öppnar upp en öppen jordcirkel runt stammen).
Kom ihåg att gallra karten på dina fruktträd!

IMG6783
IMG6783
IMG6783